Rezultatet e Provimit Juridik

Rezultatet e provimeve Afati Qershor 2019

Viti i I

Viti i II

Viti i III

Viti i IV