fbpx

Menaxhment në Turizëm Gjuhë boshnjake

STUDIJSKI PROGRAM – MENAĐŽMENT U TURIZAM

Përmbajtja e shkurtër e programit

Prva god. – Prvi semestar

Br. Predmet Čas ECTS Obav./Iz.
1. Osnovi Menađžmenta 2+2 6 O
2. Pravo u turizmu i ugostiteljstvu 2+2 6 O
3. Matematika 2+2 6 O
4. Mikroekonomija 2+2 6 O
5. Osnovi  biznisa  u  turizmu  i ugostitejstvu 2+2 6 O
Ukupno 20 30

 

Prva god. – Drugi semestar

Br. Predmet Čas ECTS Obav./Iz.
1. Informatika u turizu 2+2 6 O
2. Makroekonomija 2+2 6 O
3. Akademsko pisanje komunikacia 2+2 6 O
4. Uvod u statistiku 2+2 6 O
5. Osnovi  računovodstva  u turizmu 2+2 6 O
Ukupno 20 30

 

Druga god. – Treć semester

Br. Predmet Čas ECTS Obav./Iz.
1. Uvod u turizmu ugost teljstvu 2+2 6 O
2. Engleski Jezik I 2+2 6 O
3. Preduzeništvo 2+2 6 O
4. Finansije u turizmu i ugostiteljstvu 2+2 6 O
5. Osnovi marketinga uturizmu i ugostiteljstv 2+2 6 O
Ukupno 20 30

 

Druga god. – Četvrti semestar

Br. Predmet Čas ECTS Obav./Iz .
1. Upravljanje (leaders ip) 2+2 6 O
2. Ekonomija u turizmu 2+2 6 O
3. Međunarodni turizam 2+2 6 O
4. Menađžment ljudskih resursa 2+2 6 O
5. Ekologija 2+2 6 O
Ukupno 20 30

 

PROFIL MENAĐŽMENT TURIZMA

Treća god. – Peti semestar u turizmu

Br. Predmet Čas ECTS Obav./Iz .
1. Praktiča nastava 0+2 6 O
2. Engleski jezik II 2+2 6 O
3. Menađžment  MSP‐ a  u turizmu 2+2 6 O
4. Izborni predmet 2+2 6 I
5. Izborni predmet 2+2 6 I
Ukupno 20 30

 

Treća god. – Šesti semestar u turizmu

Br. Predmet Čas ECTS Obav./Iz .
1. Menađžment   turističkih putovanja 2+2 6 O
2. Turističke agencije 2+2 6 O
3. Diplomski rad 0+0 6 O
4. Izborni predmet 2+2 6 I
5. Izborni predmet 2+2 6 I
Ukupno 20 30

 

Studenti se trebaju opredeliti za jedan od izbornih predmeta za oba semestra

Zimski semestar

Br. Predmet Čas ECTS Obav./Iz .
1. Menađžment  prodaje u turizmu 2+2 6 I
2. Historija umjetnosti 2+2 6 I
3. Finansijski menađžment 2+2 6 I
4 Razvoj turističkih proizvoda 2+2 6 I

 

Letnji semester

Br. Predmet Čas ECTS Obav./Iz .
1. Sredina turističog biznisa 2+2 6 I
2. Istraživanje turističkog tržišta 2+2 6 I
3. Drugi strani jezici, turski, italijanski, nemacki, francuski 2+2 6 I
4 Pristup  prema klijentima (potrošačima) 2+2 6 I
Translate »