fbpx
Bursa nga Universiteti Graz

Bursa nga Universiteti Graz

Universiteti Graz njofton se ka hapur aplikimet për bursa për vitin akademik 2021/22 në kuadër të Go Styria Scholarship Program, i cili vlenë për studentët e nivelit master apo ato posdiplomike. Ky program vlenë për ata studentë apo staf akademik që janë të interesuar për të bërë hulumtim të shkurtë (maksimumi 4 muaj) në kontekstin e temës së masterit, doktoraturës apo posdoktoraturës. Për më shumë informacion rreth programit dhe kritereve që parashihen, ju lutem shihni linkun: https://international.uni-graz.at/en/incoming-exchange/go-styria-scholarship-programme/

Translate »