fbpx

Anëtarët e TK-së -MTHM-

Armend Delijaj
Anëtar i Trupës Këshilldhënese
armend.delijaj@hotmajl.com
CV
Hotel Freskia
Agron Hasanaj
Anëtar i Trupës Këshillëdhënëse
agron.hasanaj@hotmail.com
CV
Hotel Trofta
Selim Pacolli
Anëtar i Trupës Këshillëdhënëse
selimpacolli@yahoo.com
CV
Swiss Diamond
Agron Bektashi
Anëtar i Trupës Këshilldhënese
abektashi@rec.org
CV
Drejtor- Qendra Regjionale për Ambient (REC)
Elbert Krasniqi
Anëtar i Trupës Këshilldhënese
kossovo@trentinobalcani.eu
CV
Trentino con il Balcani
Artan Gashi
Anëtar i Trupës Këshilldhënese
artan.e.gashi@rks-gov.net
CV
Drejtori për zhvillim ekonomik- KK Pejë
Sali Shoshi
Anëtar i Trupës Këshilldhënese
sali.shoshi@chwb.org
CV
CHwB- Kosovë
Elmi Berisha
Anëtar i Trupës Këshilldhënese
elmiberisha70@gmail.com
CV
Përfaqësues i biznesit USA
Skender Thaqi
Anëtar i Trupës Këshilldhënese
hotelmagra@live.com
CV
Magra Austria
Translate »