Vendimet e Rektorit

Përshkrimi i vendimit Nr. i prot. Data Shiko në pdf.