fbpx

Vendimet e Rektorit

Përshkrimi i vendimit/rregullores

Data

Shiko në pdf.

183- Vendim- Aprovohet dorëheqja e Prof. Dr. Florin Peci nga Profesor i Rregullt nga UHZ

31.01.2022

3215- Vendim për themelimin e Komisionit për shqyrtimin e ankesave të studentëve për mos përfitimin e bursave

01.12.2021

3134- Vendim mbi Themelimin Komisionit për hartimin e Rregullores për Funksionimin e SEMS-it

23.11.2021

3127- Vendim mbi shfuqizimin e vendimit nr.2624 dt.08.12.2020 për themelimin e komisionit për hart.Rregullores për anti-plagjiaturë

22.11.2021

 
 
 

2969- Vendim- Themelohet Komisioni për shqyrtimin e dosjeve të studentëve që aplikojnë për përfitimin e bursave 2021-2022- Armand Krasniqi

09.11.2021

2826- Vendim për themelimin e shtabit për menaxhimin e pandemisë Covid-19 në UHZ

27.10.2021

2700- Vendim i Senatit- Themelohet komisioni ad-hoc për kërkesa-ankesa të kandidatëve në studime Master

15.10.2021

Translate »