Vendimet e SENATIT

Vendimet 2019

Përshkrimi i vendimit / rregullores Nr. i prot. Data Shiko në pdf.
 Prof. Kolë Krasniqi emërohet u.d Dekan i fakultetit të Juridik  3293  10.12.2019  Vendimi
Vendim i Senatit- Adem Dreshaj zgjidhet Dekan i Fakultetit MTHM 360   18.02.2020  Vendimi
Vendim i Senatit- Nexhdet Shala zgjidhet Dekan i Fakultetit të Agrobiznesit  361  18.02.2020  Vendimi
Vendim i Senatit- Halit Shabani zgjidhet Dekan i Fakultetit të Biznesit  359  18.02.2020  Vendimi
       
       
       

Vendimet 2017

Përshkrimi i vendimit/rregullores Nr. i prot. Data Shiko në pdf.