fbpx

Vendimet e SENATIT

Vendimet e SENATIT

Përshkrimi i vendimit / rregullores

Nr. i prot.

Data

Shiko në pdf.

Vendimet e SENATIT të mbledhjes

 

04.09.2023

Vendimet e SENATIT të mbledhjes

 

31.07.2023

Vendimet e SENATIT të mbledhjes

 

17.07.2023

Vendimet e SENATIT të mbledhjes

 

06.07.2023

Vendimet e SENATIT të mbledhjes

 

02.06.2023

Vendimet e SENATIT të mbledhjes

 

15.05.2023

Vendimet e SENATIT të mbledhjes

 

05.04.2023

Vendimet e SENATIT të mbledhjes

 

20.03.2023

Vendimet e SENATIT të mbledhjes

 

20.02.2023

Vendimet e SENATIT të mbledhjes

 

06.02.2023

Vendimet e SENATIT të mbledhjes

 

20.01.2023

Vendimet e SENATIT të mbledhjes

 

04.01.2023

Vendimet e SENATIT të mbledhjes

 

10.11.2022

Vendimet e SENATIT të mbledhjes

 

07.11.2022

Vendimet e SENATIT të mbledhjes

 

31.10.2022

Vendimet e SENATIT të mbledhjes

 

11.10.2022

Vendimet e SENATIT të mbledhjes

 

15.09.2022

Vendimet e SENATIT të mbledhjes

 

08.09.2022

Vendimet e SENATIT të mbledhjes

 

27.07.2022

Vendimet e SENATIT të mbledhjes

 

19.05.2022

Vendimet e SENATIT të mbledhjes

 

04.04.2022

Vendimet e SENATIT të mbledhjes

 

10.02.2022

Vendimet e SENATIT të mbledhjes

 

20.01.2022

Vendimet e SENATIT të mbledhjes

 

15.10.2021

Vendimet e SENATIT të mbledhjes

 

22.10.2021

Vendim i Senatit- Refuzohen si të pa baza ankesat

2845

29.10.2021

Vendimet e SENATIT të mbledhjes

 

03.12.2021

Vendim i Senatit për miratim të Strategjisë dhe Strategjia për Bashkëpunim Ndërkombëtar

3278

16.12.2022

Vendim i Senatit për miratim të Strategjisë dhe Strategjia për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Menaxhim të Projekteve

3278

16.12.2022

 

 

 

 

 

Vendimet 2017

Përshkrimi i vendimit/rregullores
Nr. i prot.
Data
Shiko në pdf.
Translate »