fbpx

Vendimet e SENATIT

Vendimet e SENATIT 

Përshkrimi i vendimit / rregullores Nr. i prot. Data Shiko në pdf.
Vendimet e SENATIT të mbledhjes   13.12.2022 SHKARKO
Vendimet e SENATIT të mbledhjes   10.11.2022 SHKARKO
Vendimet e SENATIT të mbledhjes   07.11.2022 SHKARKO
Vendimet e SENATIT të mbledhjes   31.10.2022 SHKARKO
Vendimet e SENATIT të mbledhjes   11.10.2022 SHKARKO
Vendimet e SENATIT të mbledhjes   15.09.2022 SHKARKO
Vendimet e SENATIT të mbledhjes   08.09.2022 SHKARKO
Vendimet e SENATIT të mbledhjes   27.07.2022 SHKARKO
Vendimet e SENATIT të mbledhjes   19.05.2022 SHKARKO
Vendimet e SENATIT të mbledhjes   04.04.2022 SHKARKO
Vendimet e SENATIT të mbledhjes   10.02.2022 SHKARKO
Vendimet e SENATIT të mbledhjes   20.01.2022 SHKARKO
Vendimet e SENATIT të mbledhjes   15.10.2021 SHKARKO
Vendimet e SENATIT të mbledhjes   22.10.2021 SHKARKO
Vendim i Senatit- Refuzohen si të pa baza ankesat 2845 29.10.2021 SHKARKO
Vendimet e SENATIT të mbledhjes   03.12.2021 SHKARKO
Vendim i Senatit për miratim të Strategjisë dhe Strategjia për Bashkëpunim Ndërkombëtar 3278 16.12.2022 SHKARKO
Vendim i Senatit për miratim të Strategjisë dhe Strategjia për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Menaxhim të Projekteve 3278 16.12.2022 SHKARKO
       

Vendimet 2017

Përshkrimi i vendimit/rregullores Nr. i prot. Data Shiko në pdf.