fbpx

Vendimet e Këshillit Drejtues

Nr. i prot. Përshkrimi i vendimit/rregullores Data Shiko në pdf.
  Vendimet e mbledhjes së KD-së 11.01.2023 Shkarko
  Vendimet e mbledhjes së KD-së 02.11.2022 Shkarko
  Vendimet e mbledhjes së KD-së 29.07.2022 Shkarko
  Vendimet e mbledhjes së KD-së 06.06.2022 Shkarko
  Vendimet e mbledhjes së KD-së 25.03.2022 Shkarko
  Vendimet e mbledhjes së KD-së 26.02.2022 Shkarko
  Vendimet e mbledhjes së KD-së 27.01.2022 Shkarko
  Vendimet e mbledhjes së KD-së 08.12.2021 Shkarko
2937 Vendimi i KD-së Edmond Beqiri zgjidhet Prorektor për Bashkëpunim ndërkombëtar dhe ngritje të cilësisë në UHZ- Majlinda Belegu 11.01.2021 Shkarko
035 Vendimi i KD-së për orarin e punës dhe deklarimet e stafit Akademik dhe Administrativ të UHZ-së 11.01.2021 Shkarko
545 Vendim i KD-së- Miratohet kërkesa e studentit Blendrit Miftari për mbulimin e shpenzimeve 06.03.2020 Shkarko
544 Vendim i KD-së- Miratohet kërkesa e Prof. Asoc. Dr. Sabiha Shala, Prof. Ass. Dr. Mimoza Hyseni dhe MSc. Astrit Ademaj për mbulimin e shpenzimeve 06.03.2020 Shkarko
405 Vendim i KD-së- Formohet Komisioni për çështje statutare si komision këshillëdhënës 21.02.2020 Shkarko
254 Vendimi i KD-së- Për Komisionin për mbikëqyrjen e zbatimit të planit strategjik të UHZ-së 11.02.2020 Shkarko
247 Vendim i KD-së për Organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në UHZ (Organogrami) 10.02.2020 Shkarko
246 Vendim i KD-së- Miratohet Plani Strategjik 2020-2024 i Universitetit Haxhi Zeka Pejë 10.02.2020 Shkarko
205 Vendim i KD-së- Formohet Komisioni për plotësim dhe ndryshimin e rregullores nr. ref. 1947 04.02.2020 Shkarko
026 Vendim i KD-së- Formohet Komisioni për hartimin e Rregullores për kompensimin e punës për komisione të UHZ-së 10.01.2020 Shkarko
014 Vendim i KD-së- Aprovohet pjesërisht kërkesa e Prof. Ass. Dr. Theranda Beqiri, Dr. Sc. Alma Shehu, Dr. Sc. Thelleza Latifi, Dr. Sc. Merita Begolli, për mbulimin e shpenzimeve për pjesëmarrje në konferencën shkencore 06.01.2020 Shkarko
013 Vendim i KD-së- Aprovohet pjesërisht kërkesa e Prof. Asoc. Mimoza Drançolli, Prof. Asoc. Dardane Nalbani, Prof. Asoc. Besa Berberi për mbulimin e shpenzimeve për pjesëmarrje në koncert në Republikën Çeke 06.01.2020 Shkarko
012 Vendim i KD-së- Aprovohet pjesërisht kërkesa e Prof. Asoc. Dr. Baki Koleci për mbulimin e shpenzimeve për pjesëmarrjen në konferencën shkencore ndërkombëtare 06.01.2020 Shkarko
008 Vendim i KD-së- Aprovohet kërkesa e Dion Alija dhe Ymerli Miftari studentë në UHZ 06.01.2020 Shkarko
2942 KD- Njoftim rreth kërkesës nr.2749 të Prof. Dr. Bakir Kelmendi 12.11.2019 Shkarko
2934 Vendim i KD-së- Aprovohet kërkesa e  MSc. Valdrin Misiri dhe Dr. Sc. Fisnik Morina për mbulimin e shpenzimeve për mobilitet 12.11.2019 Shkarko
2931 Vendim i KD-së- Aprovohet pjesërisht kërkesa e Prof. Ass. Dr. Ibrahim Krasniqi, për mbulimin e shpenzimeve për pjesëmarrje në konferencë shkencore ndërkombëtarej 12.11.2019 Shkarko
2930 Vendim i KD-së- Refuzohet kërkesa e MSc. Astrit Bilalli, për mbulimin e shpenzimeve për pjesëmarrje në konferencë shkencore ndërkombëtare 12.11.2019 Shkarko
2929 Vendim i KD-së- Aprovohet kërkesa e  Prof. Asoc. Dr. Adem Dreshaj dhe Prof. Asoc. Dr. Bedri Millaku për mbulimin e shpenzimeve për mobilitet 12.11.2019 Shkarko
2927 Vendim i KD-së- Aprovohet kërkesa e Prof. Asoc. Dr. Vehbi Miftari, për mbulimin e shpenzimeve për pjesëmarrje në konferencë shkencore ndërkombëtare 12.11.2019 Shkarko
2746 Vendim i KD-së- Aprovohet kërkesa për mbështetje e Sistemit Tutorial 18.10.2019 Shkarko
2744 Vendim i KD-së- Formohet Komisioni për shqyrtimin e Kërkesave dhe Ankesave drejtuar KD-së 18.10.2019 Shkarko
2521 Vendim i KD-së- Konstituohet Këshilli Drejtues i Universitetit Haxhi Zeka në Pejë 01.10.2019 Shkarko
2383 Vendim i KD-së- Aprovohet kërkesa e MSc. Vjosa Hajdari për mos ndalim të pagës gjatë qëndrimit të saj në SHBA- Nur Çeku 12.09.2019 Shkarko
1280 Vendim i KD-së- Shpallen zgjedhjet e Përgjithëshme të Studentëve të UHZ-së 24.05.2019 Shkarko
901 Vendim i KD-së- Aprovohet kërkesa nga studentët e Fakulteti MTHM viti III-të, për mbulimin e shpenzimeve për botimin e projektit hulumtues të titulluar “Prospekti Turistik i Kosovës” 17.04.2019 Shkarko
370 Vendim i KD-së Aprovohet formularit për parashtrimin e kërkesave dhe ankesave drejtuar Komisionit për shqyrtimin e Kërkesave dhe Ankesave në kuadër të KD-së 22.02.2019 Shkarko