fbpx

Vendimet e Këshillit Drejtues

Nr. i prot.

Përshkrimi i vendimit/rregullores

Data

Shiko në pdf.

 

Vendimet e mbledhjes së KD-së

28.07.2023

 

Vendimet e mbledhjes së KD-së

04.06.2023

 

Vendimet e mbledhjes së KD-së

14.05.2023

 

Vendimet e mbledhjes së KD-së

30.04.2023

 

Vendimet e mbledhjes së KD-së

26.03.2023

 

Vendimet e mbledhjes së KD-së

03.02.2023

 

Vendimet e mbledhjes së KD-së

11.01.2023

 

Vendimet e mbledhjes së KD-së

02.11.2022

 

Vendimet e mbledhjes së KD-së

29.07.2022

 

Vendimet e mbledhjes së KD-së

06.06.2022

 

Vendimet e mbledhjes së KD-së

25.03.2022

 

Vendimet e mbledhjes së KD-së

26.02.2022

 

Vendimet e mbledhjes së KD-së

27.01.2022

 

Vendimet e mbledhjes së KD-së

08.12.2021

2937

Vendimi i KD-së Edmond Beqiri zgjidhet Prorektor për Bashkëpunim ndërkombëtar dhe ngritje të cilësisë në UHZ- Majlinda Belegu

11.01.2021

035

Vendimi i KD-së për orarin e punës dhe deklarimet e stafit Akademik dhe Administrativ të UHZ-së

11.01.2021

545

Vendim i KD-së- Miratohet kërkesa e studentit Blendrit Miftari për mbulimin e shpenzimeve

06.03.2020

544

Vendim i KD-së- Miratohet kërkesa e Prof. Asoc. Dr. Sabiha Shala, Prof. Ass. Dr. Mimoza Hyseni dhe MSc. Astrit Ademaj për mbulimin e shpenzimeve

06.03.2020

405

Vendim i KD-së- Formohet Komisioni për çështje statutare si komision këshillëdhënës

21.02.2020

254

Vendimi i KD-së- Për Komisionin për mbikëqyrjen e zbatimit të planit strategjik të UHZ-së

11.02.2020

247

Vendim i KD-së për Organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në UHZ (Organogrami)

10.02.2020

246

Vendim i KD-së- Miratohet Plani Strategjik 2020-2024 i Universitetit Haxhi Zeka Pejë

10.02.2020

205

Vendim i KD-së- Formohet Komisioni për plotësim dhe ndryshimin e rregullores nr. ref. 1947

04.02.2020

026

Vendim i KD-së- Formohet Komisioni për hartimin e Rregullores për kompensimin e punës për komisione të UHZ-së

10.01.2020

014

Vendim i KD-së- Aprovohet pjesërisht kërkesa e Prof. Ass. Dr. Theranda Beqiri, Dr. Sc. Alma Shehu, Dr. Sc. Thelleza Latifi, Dr. Sc. Merita Begolli, për mbulimin e shpenzimeve për pjesëmarrje në konferencën shkencore

06.01.2020

013

Vendim i KD-së- Aprovohet pjesërisht kërkesa e Prof. Asoc. Mimoza Drançolli, Prof. Asoc. Dardane Nalbani, Prof. Asoc. Besa Berberi për mbulimin e shpenzimeve për pjesëmarrje në koncert në Republikën Çeke

06.01.2020

012

Vendim i KD-së- Aprovohet pjesërisht kërkesa e Prof. Asoc. Dr. Baki Koleci për mbulimin e shpenzimeve për pjesëmarrjen në konferencën shkencore ndërkombëtare

06.01.2020

008

Vendim i KD-së- Aprovohet kërkesa e Dion Alija dhe Ymerli Miftari studentë në UHZ

06.01.2020

2942

KD- Njoftim rreth kërkesës nr.2749 të Prof. Dr. Bakir Kelmendi

12.11.2019

2934

Vendim i KD-së- Aprovohet kërkesa e  MSc. Valdrin Misiri dhe Dr. Sc. Fisnik Morina për mbulimin e shpenzimeve për mobilitet

12.11.2019

2931

Vendim i KD-së- Aprovohet pjesërisht kërkesa e Prof. Ass. Dr. Ibrahim Krasniqi, për mbulimin e shpenzimeve për pjesëmarrje në konferencë shkencore ndërkombëtarej

12.11.2019

2930

Vendim i KD-së- Refuzohet kërkesa e MSc. Astrit Bilalli, për mbulimin e shpenzimeve për pjesëmarrje në konferencë shkencore ndërkombëtare

12.11.2019

2929

Vendim i KD-së- Aprovohet kërkesa e  Prof. Asoc. Dr. Adem Dreshaj dhe Prof. Asoc. Dr. Bedri Millaku për mbulimin e shpenzimeve për mobilitet

12.11.2019

2927

Vendim i KD-së- Aprovohet kërkesa e Prof. Asoc. Dr. Vehbi Miftari, për mbulimin e shpenzimeve për pjesëmarrje në konferencë shkencore ndërkombëtare

12.11.2019

2746

Vendim i KD-së- Aprovohet kërkesa për mbështetje e Sistemit Tutorial

18.10.2019

2744

Vendim i KD-së- Formohet Komisioni për shqyrtimin e Kërkesave dhe Ankesave drejtuar KD-së

18.10.2019

2521

Vendim i KD-së- Konstituohet Këshilli Drejtues i Universitetit Haxhi Zeka në Pejë

01.10.2019

2383

Vendim i KD-së- Aprovohet kërkesa e MSc. Vjosa Hajdari për mos ndalim të pagës gjatë qëndrimit të saj në SHBA- Nur Çeku

12.09.2019

1280

Vendim i KD-së- Shpallen zgjedhjet e Përgjithëshme të Studentëve të UHZ-së

24.05.2019

901

Vendim i KD-së- Aprovohet kërkesa nga studentët e Fakulteti MTHM viti III-të, për mbulimin e shpenzimeve për botimin e projektit hulumtues të titulluar “Prospekti Turistik i Kosovës”

17.04.2019

370

Vendim i KD-së Aprovohet formularit për parashtrimin e kërkesave dhe ankesave drejtuar Komisionit për shqyrtimin e Kërkesave dhe Ankesave në kuadër të KD-së

22.02.2019

Translate »