fbpx
Vendim mbi lirimin dhe mos lirimin nga pagesa e semestrit pas shqyrtimit të ankesave të studentëve

Vendim mbi lirimin dhe mos lirimin nga pagesa e semestrit pas shqyrtimit të ankesave të studentëve

Vendim mbi lirimin nga pagesa e semestrit pas shqyrtimit të ankesave të studentëve

Komisioni për lirim nga pagesa e semestrit të studentëve të Universitetit “Haxhi Zeka” në mbledhjen e mbajtur më 25.05.2017, mori

VENDIM Mbi lirimin nga pagesa e semestrit për vitin akademik 2016/2017 –

Fakulteti i Arteve

Fakulteti i Agrobiznesit

Fakulteti i Biznesit

Fakulteti Juridik

Fakulteti i MTHM

Studentët e liruar në bazë të këtij vendimi duhet menjëherë të paraqiten në shërbimin e financave të fakultetit përgjegjës për të bërë kërkesë për këthimin e mjeteve të paguara për semester. 

 

VENDIM
Mbi mos lirimin nga pagesa e semestrit për vitin akademik 2016/2017

Fakulteti i Biznesit

Fakulteti Juridik

Fakulteti MTHM

Please follow and like us:
Translate »