fbpx
Zgjedhja e Dekanëve të njësive akademike në UHZ

Zgjedhja e Dekanëve të njësive akademike në UHZ

Zgjedhja e Dekanëve të njësive akademike në UHZ

 

Në mbledhjen e dytë të senatit të Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë të mbajtur me dt. 09.06.2017 janë zgjedhur dekanët e njësive akademike të UHZ-së:

  • Prof. Ass. Dr. Halit Shabani – Dekan i Fakultetit të Biznesit
  • Prof. Ass. Dr. Gani Asllani  – Dekan i Fakultetit Juridik
  • Prof. Ass. Dr. Adem Dreshaj – Dekan i Fakultetit të MTHM-së
  • Prof. Ass. Dr. Nexhdet Shala – Dekan i Fakultetit të Agrobiznesit
  • Prof. Asoc. Ma. Hysen Nimani – Dekan i Fakultetit të Arteve

 

Mandati i dekanëve të zgjedhur fillon me 1 tetor 2017.

 

Translate »