fbpx
Vazhdojnë të arriturat shkencore të stafit akademik të Fakulteti Juridik

Vazhdojnë të arriturat shkencore të stafit akademik të Fakulteti Juridik

Universiteti “Haxhi Zeka” në Pejë në vazhdimësi po ngritet për nga cilësia dhe punimet shkencore të stafit akademik. 

Bibliotekës, studiuesve shkencor dhe Universitetit ju shtua edhe një monografi shkencore e profesorit të Fakultetit Juridik njëherit Prodekan, prof. ass. dr. Petrit Nimani, me titull “Sistemet zgjedhore në Ballkanin Perëndimor me theks të veçantë në Republikën e Kosovës”.

Kjo monografi shkencore do të ju shërbejë të gjithë studiuesve të shkencave juridike dhe politike që studiojnë në UHZ, por edhe në vendet tjera për sistemet e zgjedhjeve. 

Theksojmë se, autori, profesor Nimani, në vazhdimësi ka publikuar punime dhe tekste universitare, të cilat i shërbejnë Universitetit për studuesit vendor dhe ndërkombëtar.

Translate »