fbpx
UHZ pjesëmarrës në trajnime të projektit ERASMUS+

UHZ pjesëmarrës në trajnime të projektit ERASMUS+

Koordinatorja për Bashkëpunim Ndërkombëtar, Alma Shehu Lokaj dhe Koordinatorja për Kërkime Shkencore, Suada Ajdarpasic janë duke marrë pjesë në trajnimin “Programi ERASMUS+ 2021-2027: Si të shkruajmë projekte të suksesshme” të organizuar nga Europass Teacher Academy në Berlin/Gjermani.

Prezantimi i projekteve europiane, në veçanti programi i ri Erasmus+ (2021-2027) – përfaqëson një mundësi e mirë për universitetet nga vendet anëtare të BE-së dhe vendet e treta për t’u përmirësuar. Ato gjenerojnë zhvillim organizativ dhe personal ndërsa krijojnë mundësi për të ndarë praktikat më të mira, për të krijuar metoda të reja, për të rritur rrjetin e bashkepunimit dhe për të transformuar dobësitë e institucioneve në pika të forta dhe në mundësi.

Krahas pjesëmarrësve nga Universiteti Haxhi Zeka, në këtë trajnim marrin pjesë edhe përfaqësues nga Franca, Italia dhe Republika Çeke.

Please follow and like us: