fbpx

Shqyrtimi i ankesave-kërkesave nga Komisioni

Bazuar ne Vendimin nr. 296/15 të datës 08.09.2015, komisioni për shqyrtimin e ankesave-kërkesave, në takimin e mbajtur me dt. 28,09,2015, ka shqyrtuar ankesat-kërkesat e parashtruesve të tyre për pranim në studimet me korespondencë dhe lidhur me këtë mori:

Vendim

Translate »