fbpx

Njoftohen studentet e Fakultetit Juridik – Studimet Bachelor se përcaktimi për lenden zgjedhore duhet bere me se largu deri me15.10.2015 ne  zyrën e administratës se Fakultetit Juridik, çdo ditë pune nga ora 10 deri ne ora 12.

Pas datës 15.10.2015 nuk do te pranohet asnjë përcaktim ose deklarim i studentit per lenden zgjedhore por do te caktohet lënda zgjedhore ne mënyrë automatike nga ana e administratës.

Numri i grupeve të studenteve per lenden zgjedhore nuk mund te jete me i vogël se 20 e as me i madh se 50 studentë.

Translate »