Rishpallje e Konkursit

Konkurs për vende të lira në Administratë

Për plotësimin e vendit të lirë të punës në Administratën e Universitetit ‘’Haxhi Zeka’’ në Pejë

Pozita: Sekretar i njësisë Akademike-fakulteti i Agrobiznesit

Formulari për aplikim

Kandidati i suksesshëm

Please follow and like us: