Konkurs për vende të lira në Administratë

Konkurs për vende të lira në Administratë Për plotësimin e vendit të lirë të punës në Administratën e Universitetit ‘’Haxhi Zeka’’ në Pejë Pozita: 

Zyrtar Ekzekutiv i këshillit drejtues

Pozita
Formulari

Please follow and like us: