fbpx
<strong>Rektori i UHZ-së në takim informues në Fakultetin e Biznesit</strong>

Rektori i UHZ-së në takim informues në Fakultetin e Biznesit

Rektori i UHZ-së realizoj takim informues me personelin akademik të Fakultetit të Biznesit. Qëllimi i takimit ishte analiza që është bërë për FB, dobësitë dhe mundësitë e zhvillimit të njësisë akademike. Rektori Krasniqi shpalosi të arriturat e deri tanishme të UHZ-së duke prezantuar edhe vizionin për të ardhmen e institucionit në përgjithësi dhe të Fakultetit të Biznesit në veçanti. Takime informuese do të mbahen në secilën njësi akademike të UHZ-së. 


2 thoughts on “Rektori i UHZ-së në takim informues në Fakultetin e Biznesit

Comments are closed.

Translate »