fbpx
Punëtoria e radhës për Zhvillimin e Planit Strategjik të UHZ-së 2017-2021

Punëtoria e radhës për Zhvillimin e Planit Strategjik të UHZ-së 2017-2021

Punëtoria e radhës për Zhvillimin e Planit Strategjik të UHZ-së 2017-2021

Planit Strategjik Zhvillimor i Universitetit “Haxhi Zeka”, ka hyrë në fazën e dytë të hartimit dhe në këtë punëtori po marrin pjesë, përveç komisionit përkatës për hartimin e planit strategjik, edhe menaxhmenti i UHZ-së,D​ekanë dhe ​Profesorë të lëmiv​e të ndryshme.

Punëtoria do të jetë dy ditore me qëllim të harmonizimit të objektivave të njësive akademike me ato menaxheriale.

Plani strategjik për zhvillimin e Universitetit parashihet të përfshijë periudhën pesë vjeçare dhe hartimi i tij do të përfundojë në Mars të vitit 2017, i cili do të aprovohet nga Këshilli Drejtues.
Please follow and like us:
Translate »