fbpx
PROGRAMI KËRKO DREJTËSI Thirrje për aplikim

PROGRAMI KËRKO DREJTËSI Thirrje për aplikim

Thirrje për aplikim

Programi “Kërko Drejtësi” në bashkëpunim me Odën e Avokatëve dhe Universitetin e Pejës Haxhi Zeka, fton studentët e fakultetit juridik të Universitetit “Haxhi Zeka”të aplikojnë për të qenë pjesë e Klinikës Juridike Penale me raste reale.

Rreth programit “Kërko drejtësi”

Programi “Kërko drejtësi” ka për qëllim rrijten e cilësisë dhe disponueshmërinë e burimeve të informacionit të komunitetit dhe për të përmirësuar përpjekjet e avokimit dhe edukimit të publikut. D4J filloi në gusht të vitit 2016 dhe përmes këtij konkursi do të mbështesë rritjen e mundësive për formim të të menduarit kritik dhe aftësive praktike të studentëve.

D4J – Klinika-Thirrja per aplikim Peje

Translate »