Plani Strategjik

Përshkrimi Data Shiko në pdf
Plani Strategjik i Universitetit për vitin 2022 Janar 2022 Shkarko
Plani Strategjik i Universitetit për vitin 2021 Janar 2021 Shkarko
Plani Strategjik i Universiteti 2020-2024 Janar 2020 Shkarko
Plani strategjik i veprimit për vitin 2020   Shkarko
Raporti i Monitorimit të Zbatimit të Planit Strategjik të Universitetit “Haxhi Zeka” për vitin 2020
Monitorimi i Zbatimit të Planit Strategjik 2020
  Shkarko
Shkarko
Raport monitorimi i implementimit të strategjisë për periudhën janar 2019 – dhjetor 2019 Mars 2020 Shkarko
Raporti i progresit – monitorimi i implementimit të Strategjisë për periudhën janar 2018 – dhjetor 2018 Janar 2019 Shkarko

UHZ-ja miratoi Planin Strategjik 2020-2024