fbpx

Plani Strategjik

Përshkrimi
Data
Gjuhë shqipe
Gjuhë angleze
Plani Strategjik i Universitetit për vitin 2023-2026
Janar 2023

Përshkrimi

 

Data

Gjuhë shqipe

Gjuhë angleze

Plani Strategjik i Universiteti 2020-2024

I shfuqizuar

Janar 2020

Plani Strategjik i veprimit për vitin 2022

 

Janar 2022

 

Plani Strategjik i Universitetit për vitin 2021

 

Janar 2021

 

Plani strategjik i veprimit për vitin 2020

 

 

 

Përshkrimi
 
Data
Gjuhë shqipe
Gjuhë angleze
Raport i Monitorimit të Zbatimi të strategjise për vitin 2021
 
Janar 2022
 
Raporti i Monitorimit të Zbatimit të Planit Strategjik të Universitetit “Haxhi Zeka” për vitin 2020
 
 
 
Monitorimi i Zbatimit të Planit Strategjik 2020
 
 
 
Raport monitorimi i implementimit të strategjisë për periudhën janar 2019 – dhjetor 2019
 
Mars 2020
 
Raporti i progresit – monitorimi i implementimit të Strategjisë për periudhën janar 2018 – dhjetor 2018
 
Janar 2019
 
Translate »