Plani Strategjik

Përshkrimi Data Gjuhë shqipe Gjuhë angleze
Plani Strategjik i Universitetit për vitin 2023-2026 Janar 2023 Shkarko Download

Përshkrimi

 

Data

Gjuhë shqipe

Gjuhë angleze

Plani Strategjik i Universiteti 2020-2024

I shfuqizuar

Janar 2020

Shkarko

Download

Plani Strategjik i veprimit për vitin 2022

 

Janar 2022

Shkarko

 

Plani Strategjik i Universitetit për vitin 2021

 

Janar 2021

Shkarko

 

Plani strategjik i veprimit për vitin 2020

 

 

Shkarko

 

Përshkrimi   Data Gjuhë shqipe Gjuhë angleze
Raport i Monitorimit të Zbatimi të strategjise për vitin 2021   Janar 2022 Shkarko  
Raporti i Monitorimit të Zbatimit të Planit Strategjik të Universitetit “Haxhi Zeka” për vitin 2020     Shkarko  
Monitorimi i Zbatimit të Planit Strategjik 2020     Shkarko  
Raport monitorimi i implementimit të strategjisë për periudhën janar 2019 – dhjetor 2019   Mars 2020 Shkarko  
Raporti i progresit – monitorimi i implementimit të Strategjisë për periudhën janar 2018 – dhjetor 2018   Janar 2019 Shkarko