UHZ-ja miratoi Planin Strategjik 2020-2024

Në mbledhjen e datës 07.02.2020, Këshilli Drejtues miratoi Planin Strategjik 2020-2024 … Vazhdoni me leximin e UHZ-ja miratoi Planin Strategjik 2020-2024