fbpx
Pjesëmarrje në konferencë

Sot, më 16 dhjetor 2021, po mbahet Konferenca Juridike Ndërkombëtare “The Law of the Future – The Future of Law”, nën kujdesin e Fakultetit të Drejtësisë të Universitetit Pan-Europian në Bratislavë në bashkëpunim me Rrjetin e Profesorëve të Evropës Qendrore.
Në këtë konferencë të rëndësishme po marrin pjesë edhe profesorë nga Universiteti “Haxhi Zeka” në Pejë, konkretisht të Fakultetit Juridik, që përfaqësohet nga prodekani, prof. ass. dr. Petrit Nimani.

Translate »