fbpx
Pjesëmarrje në Konferencë Shkencore Ndërkombëtare

Pjesëmarrje në Konferencë Shkencore Ndërkombëtare

Më 31 mars 2023, po mbahet Konferenca Shkencore Ndërkombëtare “The Law of the Future – The Future of Law”, nën kujdesin e Fakultetit të Drejtësisë të Universitetit Pan-Europian në Bratislavë në bashkëpunim me Rrjetin e Profesorëve të Evropës Qendrore.

Në këtë konferencë të rëndësishme po marrin pjesë edhe profesorë nga Universiteti “Haxhi Zeka” në Pejë, konkretisht të Fakultetit Juridik, që përfaqësohet nga prodekani, prof. ass. dr. Petrit Nimani.

Translate »