fbpx
PËRFAQËSUES TË ORGANIZATËS NDI PRITËN NË TAKIM KRYEMINISTRIN ALBIN KURTI NË FAKULTETIN E BIZNESIT

PËRFAQËSUES TË ORGANIZATËS NDI PRITËN NË TAKIM KRYEMINISTRIN ALBIN KURTI NË FAKULTETIN E BIZNESIT

Në një takim të rëndësishëm që u zhvillua në Fakultetin e Biznesit, përfaqësues të njohur të organizatës NDI (Instituti Ndërkombëtar për Demokraci dhe Zhvillim) pritën me kënaqësi Kryeministrin e Kosovës, Z. Albin Kurti. Në takim morën pjesë edhe rektori i Universitetit Haxhi Zeka, Prof.dr. Armand Krasniqi, së bashku me kabinetin e tij.

Në këtë ngjarje të veçantë, u shtjellua tema e barazisë gjinore dhe ndikimi i saj në qeverisjen dhe zhvillimin e Kosovës. Studentët e pranishëm kishin mundësinë e rrallë të bënin pyetje dhe të shprehnin shqetësimet e tyre drejtuar kryeministrit Albin Kurti. Ky takim u bë një forum i rëndësishëm për të diskutuar përparësitë dhe sfidat e barazisë gjinore në shoqërinë kosovare.

Gjatë diskutimit, u trajtuan çështje të ndryshme që lidhen me barazinë gjinore, përfshirë pjesëmarrjen e grave në politikë dhe proceset vendimmarrëse, të drejtat dhe mundësitë e tyre në tregun e punës, si dhe ndikimin e tyre në zhvillimin e vendit. Kryeministri Albin Kurti dha shpjegime të hollësishme dhe përgjigji me durim pyetjet e studentëve, duke shpërbluar angazhimin e tyre në këtë temë të rëndësishme.

Ky takim ishte një hap i rëndësishëm në drejtim të promovimit të diskutimeve më të hollësishme dhe të veprimeve konkrete për të ndërtuar një shoqëri më të barabartë dhe të drejtë në Kosovë.

Translate »