Thirrje për Aplikim

Asociacioni Kosovar për Energji të Ripërtëritshme dhe Efiçiencë të Energjisë (AKEREE), në partneritet dhe me financim nga Shoqata Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar – GIZ, zyra në Prishtinë, organizon “Shkollën Verore për ekonominë me karbon të ulët”.

Andaj, ftohen studentët e Universitetit Haxhi Zeka në Pejë (UHZ) që të aplikojnë në thirrjen e hapur.

Për me shumë informacion kliko:

Thirrja për aplikim

thirrje per aplikim
Translate »