fbpx
Perfaqesues të Institutit KAF vizitojnë UHZ-në

Perfaqesues të Institutit KAF vizitojnë UHZ-në

Perfaqesues të Institutit KAF vizitojnë UHZ-në

Në takimin morën pjesë Rektori Prof.dr.. Armand Krasniqi, Prorektori për marrëdhënie me jashtë dhe ngritje të cilësisë, Prof.dr, Edmond Beqiri, Drejtori i Institutit KAF Bujar Krasniqi dhe Udhëheqësi i Departamentit për Zhvillim dhe Edukim Profesional në IKAF Lirim Lani.

Arsyeja e takimit ishte zgjerimi i bashkëpunimit në shumë fusha profesionale dhe akademike, duke inicuar Programe të përbashkēta profesionale, me mundësi të certifikimit të dyfishtë të studentëve nga të dy institucionet edukative-profesionale.

Translate »