fbpx
Njoftim rreth Zgjedhjeve Studentore 2021

Në takimin e mbajtur me datë 14 maj 2021 Komisioni Qendror Zgjedhor (KQZ) në përbërje prej: Astrit Ademaj -Kryesues i KQZ, Liridona Raci – përfaqësuese e OS “Unioni i Studentëve Shqiptarë”,
Valentin Thaqi – përfaqësues nga OS “Zëri Studentor Pejë”, Bekim Samadraxha – përfaqësues nga
MASH dhe Abdurrahim Haxhisefa – përfaqësues nga KKZ – Pejë, Republika së Kosovës, ka miratuar
Dinamikën e Procesit të Zgjedhjeve Studentore 2021 në Universitetin ‘’Haxhi Zeka’’ në Pejë.


Komisioni Qendror Zgjedhor ju bënë thirrje organizatave studentore që duan të bëhen pjesë e garës
zgjedhore, që të ju përmbahen afateve të përcaktuara në Dinaminkën e Procesit të Zgjedhjeve
Studentore 2021 në UHZ.

Translate »