fbpx
Marrëveshje bashkëpunimi mes UHZ-së dhe Washington State University

Marrëveshje bashkëpunimi mes UHZ-së dhe Washington State University

Universiteti ‘Haxhi Zeka’ në Pejë i përfaqësuar nga Rektori Prof. Dr. Fadil Millaku, ka zgjeruar
bashkëpunimin në aspektin ndërkombëtar me Washington State University të përfaqësuar nga Dr. Asif
Chaudhry.
Marrëveshja mes UHZ-së dhe WSU-së ka për qëllim që në përpjekje të bashkëpunimit të zhvillohen
projekte, programe dhe aktivitete që do të avancojnë programet e këtyre dy institucioneve.
Për më shumë, shihni Marrëveshja mes UHZ-së dhe WSU.

Marreveshja

Translate »