fbpx

Njoftim për studentët e vitit të parë të studimeve bachelor dhe master

Njoftim për studentët e vitit të parë të studimeve bachelor dhe master

Obligohen studentët e vitit të parë të studimeve bachelor dhe mastër të regjistruar në vitin akademik 2014/2015 se duhet të paraqitën në Fakultet për fotografim për ID kartëla.

Studentët duhet të paraqitën sipas këtij orari:

Departamenti Juridik i përgjithshëm bachelor
Studentët të cilëve ju fillon emri me shkronjën “A” deri “D” duhet të paraqitën me dt. 04.05.2015 nga ora 10 – 15 në Fakultetin Juridik  kati II salla nr. 4
Studentët të cilëve ju fillon emri me shkronjën “E” deri “M” duhet të paraqitën me dt. 05.05.2015 nga ora 09 – 15 në Fakultetin Juridik  kati II salla nr. 4
Studentët të cilëve ju fillon emri me shkronjën “N” deri “Z” duhet të paraqitën me dt. 06.05.2015 nga ora 09 – 15 në Fakultetin Juridik  kati II salla nr. 4

Drejtimi Administrativ Kushtetues Master

Studentët të cilëve ju fillon emri me shkronjën “A” deri “Z” duhet të paraqitën me dt. 04, 05 dhe 06.05.2015 nga ora 10 – 15 në Fakultetin Juridik  kati II salla nr. 4

Vërejtje:

Studentët të cilët nuk e respektojnë orarin nuk do të mund të pajisen me ID kartela dhe nuk do të i’u lejohet paraqitja e provimeve në afatin e qershorit 2015.

Translate »