fbpx
Njoftim për regjistrim të semestrit veror 

Njoftohen studentët e studimeve bachelor dhe master që janë përsëritës të vitit, regjistrimi i semestrit verore, do të bëhet nga data 25.02.2022 deri me 04.03.2022. 

Studentët që jenë të regjistruar për herë të parë semestri II ose IV ose VI ose VIII, semestri do të ju regjistrohet në formë automatike.

Të gjithë studentët brenda këtij afati duhet të bëjnë regjistrimin e lëndëve në SEMS dhe në fund duke klikuar ne butonin përfundo.

Regjistrimi i semestrave për studentët përsëritës bëhet pranë zyrës për çështje studentore në Fakultetin përkatës.

Translate »