fbpx

Njoftim për provimin E Drejta e Unionit Evropian

Njoftim për provimin E Drejta e Unionit Evropian
Njoftohen studentët të cilët kan për të ju nënshtruar provimit nga lënda E Drejta e Unionit Evropiane me dt. 06.07.2017 nga ora 14:00, se grupet e studentëve janë si ne vijim:
Amfiteatri 1 hyjne studentët me sems emri i të cileve fillon më shkonjën A deri F.
Në Amfiteatrin 2 studentët me sems emri i të cileve fillon më shkonjën G deri Z.
Në sallën 1 studentët më indeksa.
Vërejte: nuk lejohet ndërrimi i sallave
Translate »