fbpx

Njoftim për provimin E Drejta Ndërkombëtre Private

Njoftohen studentët të cilët kan për të ju nënshtruar provimit nga lënda E Drejta Ndërkombëtare Private me dt. 06.07.2017 nga ora 15:00, se grupet e studentëve janë si në vijim

Në Amfiteatrin 1 do të nënshtrohen provimit të gjithë studentët me Sems

Në Amfiteatrin 2 do ti nënshtrohën provimit të gjithë studetët më indeks.

Vërejte: nuk lejohet ndërrimi i sallave

Translate »