fbpx

Njoftim për provime

Njoftohen studentet se provimet e parapara për ketë jave janë shtyre për datat si ne vijim:

Ekonomia – mbahet me dt. 11.11.2015 ne orën 09:00

E drejta e konkurences – mbahet me dt. 13.11.2015 ne orën 10:00

Politika ekonomike  – mbahet me dt. 11.11.2015 ne orën 14:00

Konsumi dhe E Dreja e Konsumatorit – mbahet me dt. 13.11.2015 ne orën 16:00

Qeverisja e Korporatave  – mbahet me dt. 14.11.2015 ne orën 12:00

Financa dhe e drejta financiare – mbahet me dt. 13.11.2015 ne orën 17:00

E drejta Bankare – mbahet me dt. 11.11.2015 ne orën 14:00

Qeverisja Lokale  – mbahet me dt. 14.11.2015 ne orën 10:00

Translate »