fbpx

Informohen studentet e vitit te pare, te dyte-perkatesisht te katërt, te F Juridik, te cilët me date 5 11.2015,Ju kanë nënshtruar provimit ne lendet:Hyrje ne te drejtën/Fillet e se drejtës, E drejte administrative dhe E drejte administrative (Pjesa e posaçme)-se konsultimet lidhur me rezultatet e provimeve perkatese do te mbahen ditën e hëne, date 9.11.2015,ora 13.

Translate »