fbpx

Njoftohen të gjithë studentët e studimeve bachelor të Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë, se paraqitja e provimeve do të bëhet nga data 20 janar 2021 deri me 25 janar 2021.

Në bazë të vendimit të SENATIT studentët mund të paraqesim provimet e vitit vijues edhe nëse nuk e kanë likuiduar vitin paraprak.

Vendimi i Senatit

Translate »