fbpx
Delegacioni i Fakuktetit Juridik i UHZ – së, realizoi vizitë zyrtare në Fakultetin Juridik në Universitetin e Zagrebit

Delegacioni i Fakuktetit Juridik i UHZ – së, realizoi vizitë zyrtare në Fakultetin Juridik në Universitetin e Zagrebit

Delegacioni i Fakuktetit Juridik i UHZ – së, realizoi vizitë zyrtare në Fakultetin Juridik në Universitetin e Zagrebit

Në kuader të projektit “ENEMLOS”, më qëllim të themelimit dhe funksionalizimit të klinikave juridike, delegacioni i Fakuktetit Juridik i UHZ-së në përbërje të dekanit prof.asoc. dr. Avdullah Robaj, prodekanit prof.ass. dr. Petrit Nimani, prof.asoc. dr. Sabiha Shala dhe LLM. Durim Hoxha, realizuan vizitë zyrtare në Fakultetin Juridik të Universitetit të Zagrebit.

Translate »