fbpx

Njoftohen të gjithë studentët e studimeve master të Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë, se paraqitja e provimeve do të bëhet nga data 29 janar 2022 deri me 06 shkurt 2022.

Në bazë të vendimit të SENATIT studentët mund të paraqesim provimet e vitit vijues edhe nëse nuk e kanë likuiduar vitin paraprak. 

Vendimi i Senatit

Translate »