fbpx

Njoftim për kollokfjumi nga lënda E drejta familjare dhe trashëgimore

Njoftim për kollokfjumi nga lënda E drejta familjare dhe trashëgimore

Njoftohën studetët e vitit të dytë se kollokfjumi nga lënda E drejta familjare dhe trashëgimore, i caktuar për ditën e premtë me datën 15.04.2016 do të mbahet sipas ndarjes se grupeve, si në vijim:

Grupi i parë me numër rendor prej 1 deri në 120 në ora 14:00,
Grupi i dytë me numër rendor prej 121 deri në 240 në ora 14:45,
Grupi i tretë me numër rendor prej 241 deri në 353 në ora 15:30,

Ndarja e studenteve në grupe do të bëhet sipas listës e cila është e bashkëngjitur me këtë njoftim.

Lista e studenteve

Translate »