fbpx

NJOFTIM

Njoftohen studentët e vitit të parë (I) në Fakultetin Juridik se kollokfjumi i parë për lënden ‘E Drejta Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut’ do të mbahet ditën e martë, dt. 19.04.2016, në Amfiteatrin 1. Ndarja në grupe dhe mbajtja e kollokfjumit do të organizohet si në vijim:

Grupi parë (1):
· Studentët emri i të cilëve fillon me shkronjën A, B
· Ora: 09:00-10:00
· Salla: Amfiteatri 2

Grupi dytë (2):
· Studentët emri i të cilëve fillon me shkronjën C, D, E, F

· Ora: 09:00-10:00

· Salla: Amfiteatri 1

Grupi tretë (3):
· Studentët emri i të cilëve fillon me shkronjën G, H,I, J,
· Ora: 10:00-11:00
· Salla: Amfiteatri 2

Grupi katërt (4):
· Studentët emri i të cilëve fillon me shkronjën K,L, M, N
· Ora: 10:00-11:00
· Salla: Amfiteatri 1

Grupi pestë (5):
· Studentët emri i të cilëve fillon me shkronjën O, P, Q, R,
· Ora: 11:00-12:00
· Salla: Amfiteatri 1

Grupi gjashtë (6):
· Studentët emri i të cilëve fillon me shkronjën R, S
· Ora: 11:00-12:00
· Salla: Salla 3

Grupi shtatë (7):
· Studentët emri i të cilëve fillon me shkronjën T, U, V, X,
· Ora: 13:00-14:00
· Salla: Amfiteatri 1

Grupi tetë (8):
· Studentët emri i të cilëve fillon me shkronjën Y, Z
· Ora: 13:00-14:00
Salla: Salla 3

Me respekt,
Prof.Ass.Dr. Sabiha Shala

Translate »