fbpx

Njoftim
Njoftohen studentët e vitit të dytë të cilët i dëgjojnë ushtrimet në lëndën: Politika Ekonomike, t’i përmbahen orarit si në vijim:
Grupi 1. Emrat e studentëve që fillojnë me shkronjat: A, B, C, Ç, D, DH, ora 12:00-13:00, ditë e premte.
Grupi 2. Emrat e studentëve që fillojnë me shkronjat: E, Ë, F, G, GJ, H, I, ora 11:00-12:00, ditë e premte.
Grupi 3. Emrat e studentëve që fillojnë me shkronjat: J, K, L, L, LL, M, N, NJ, O, P, Q, R, ora 10:00-11:00, ditë e premte.
Grupi 4. Emrat e studentëve që fillojnë me shkronjat: RR, S, SH, T, TH, U, V, X, XH,Y, Z dhe ZH, ora 09:00-10:00, ditë e premte.

Me respekt,
Msc. Gentiana Gega

Translate »