– Njoftohen studentët e nivelit master se Vendimet e Kolegjiumit të  14 të Masterit të dt. 14.09.2016, mund t’i marrin në zyrën e Sekretares së Fakultetit të Biznesit, çdo ditë prej orës 13.00 ( pos të Enjëtes )
– Obavjestavamo studente Master studija da  Resenja od 14-og Master  Kolegijuma datuma 14.09.2016, mogu podici kod Sekretara na  Fakultetu Biznisa svakog dana od 13.00 h( osim cetvrtkom).
Translate »