fbpx
Njoftim
Njoftohen studentët e vitit të tretë se provimi nga lënda Financa dhe e drejta financiare i paraparë të mbahet me datë: 22.09.2016 shtyhet për datën; 28.09.2016, në ora 15.ooh, amfiteatri nr. 1. Shtyerja e provimit bëhet me kërkesë të studentëve me qëllim të dhënies së kohës shtesë për përgaditje të provimit.
Me respekt,
Prof. Ass. Dr. Gani Asllani
Translate »