fbpx

Njoftohen studentet e vitit të II., të Fakultetit Juridik se pershkrimi i notave dhe konsultimet nga lenda „E drejta penale“ do te mbahet te henen me dt. 26.09.2016 nga ora 10 deri ne ora 11,

mesimdhenesi i lendes,

Prof. Ass. Dr. Kolë Krasniqi

Translate »