fbpx

Njoftohen stundetet e vitit te IV te Fakultetit Juridik se konsultimet dhe pershkrimi i notave sipas rezultatit te publikuar te provimit nga lenda „E drejta penale nderkombetare“ behet me daten 28.06.2016, nga ora 14,30 deri ne oren 15,30. Me respekt, mesimdhenesi i lendes

Translate »