fbpx

 

Lajmërohen studentët e Fakultetit Juridik, se për shkak të ngatërresave në orar do të shtyhet mbajtja e provimeve në lëndët:

 E DREJTA E PROCEDURËS PENALE (viti III.), për datën 30.06.2016 në ora 16:00, dhe

 KONDËRVAJTJET NË LËMIN PENAL (viti II.), për datën 04.07.2016 në ora 15:00.

Me respekt, mësimdhënësi: Prof. Ass. Dr. Mujë Ukaj

Translate »