fbpx

Njoftohen studentët e vitit të dytë (II) nga Fakultetit Juridik, se ndarja e grupeve dhe mbajta e kollokfjumit të parë nga lënda Organizatat Ndërkombëtare (mërkurë, 13.04.2016) do të bëhët si në vijim:

Grupi parë (1):

 • Studentët emri i të cilëve fillon me shkronjën A
 • Ora: 10:00-11:00
 • Salla: Amfiteatri 2

Grupi dytë (2):

 • Studentët emri i të cilëve fillon me shkronjën B, D, E
 • Ora: 11:00-12:00
 • Salla: Amfiteatri 2

Grupi tretë (3):

 • Studentët emri i të cilëve fillon me shkronjën F, G, H,I, J, K, L
 • Ora: 13:30-14:30
 • Salla: Amfiteatri 2

 

Grupi katërt (4):

 • Studentët emri i të cilëve fillon me shkronjën M, N, P, R, S
 • Ora: 13:30-14:30
 • Salla: Salla 3

Grupi pestë (5):

 • Studentët emri i të cilëve fillon me shkronjën T, U,V, X, Y, etj.
 • Ora: 14:30-15:30
 • Salla: Amfiteatri 2
Translate »