fbpx

Njoftohen studentet e vitit te IV te Fakultetit Juridik se përshkrimi i notave nga lënda „Kriminologjia“ dhe „Kriminologji me Penologji“ behet të martën, me datë 16.02.2016, nga ora 13
Studentët e me poshtëshënuar nuk i kane emrat e tyre ne Procesverbalin e paraqitjes se provimeve:
1. R 269, Agon Ademaj, rezultati 5

2. 098/12 Bajram Cacaj, rezultati 5

3. 287 rezultati 6

4. Doruntina Nikqi, rezultati 5

5. Yll Kelmendi rezultati 6

6. Gezim Dakaj, rezultati 5

Ne qofte se kandidatet qe kane sukses pozitiv, nuk e kane paraqitur provimin, rezultati i provimit te tyre shpallet i pavlefshëm,
mësimdhënësi i lendes
Prof. Ass. Dr. Kolë KRASNIQI

Translate »