fbpx

Njoftim

Njoftohen studentet e vitit te pare te Fakultetit Juridik te UNHZ-Peje, te cilet me date 8.Shkurt 2016 do te Ju nenshtrohen provimit ne lenden: Hyrje ne te drejten/Fillet e se drejtes, te i permbahen orarit-ores se mbajtjes se provimit si me poshte:
I.Studentet te cileve emrat i fillojne me shkronjat e alfabetit, A,B,C,D- do te i nenshtrohen provimit nga ora,11-12.

II.Studentet te cileve emrat i fillojne me shkronjat e alfabetit, E,F,G,K-do te i nenshtrohen provimit nga ora,12-13.

III.Studentet te cileve emrat i fillojne me shkronjat e alfabetit,L, M,N,O,P, Q R,S, SH,T,U,V,Y Z- do te i nenshtrohen provimit nga ora,13-14.

Studentet te cilet e kane kaluar provimin nepermjet procedures se kollokfiumeve+prezantimeve nuk kane nevoje te i nenshtohen provimit dhe se notat barten drejteperdrejt ne sitemin SEMS. Studentet qe jane te pakenaqur me vleresimin nepermjet procedures me kollokfiume, kane te drejte te i nenshtrohen provimit sipas procedures perkatese.

Pedagogu i lendes:

Prof.Ass.Dr.Fejzulla BERISHA

Translate »