fbpx

Njoftim për marrjen e ID kartelave

Lajmërohen studentet te cilët janë regjistruar ne vitin akademik 2014/2015 qe te lajmërohen ne administratën e Fakultetit që t’i marrin ID kartelat.

Për studentët e studimeve bachelor

Lista e studentëve që duhet të lajmërohen në Administratë

Lista e studentëve që duhet të lajmërohen në Zyrën e IT-së

Për studentët e studimeve Master

Lista e studentëve që duhet të lajmërohen në Administratë

Lista e studentëve që duhet të lajmërohen në Zyrën e IT-së

Studentët duhet të lajmërohen nga dt. 03.02.2016 deri me 10.03.2016

Translate »