fbpx

Lajmrohen studentët e vitit të III-të (tretë), se kollokfjumi i dytë nga lënda ‘E drejta e Detyrimeve,’ do të mbahet ditën e premtë, datë 09.01 2015, në sallën nr. 1.
Grupi A: fillon nga ora 10:00 dhe do të ndahet në dy nëngrupe
Grupi B: fillon nga ora 12:30 dhe do të ndahet në dy nëngrupe
Të drejtë pjesëmarrje në kollokfjum kanë studentet të cilët kanë marr mbi 50 pikë në kollokfjumin e parë.
Dr.sc. Sabiha Shala

Translate »