fbpx

Njoftohen studentët e viti të pare (I) të Fakultetit Juridik te UNHZ-Peje,se kollokfjumi i parë (I), nga lënda:Hyrje ne te drejten/Fillet e se drejtes,do të mbahet ditën e enjte, me 26 Nëntor 2015.

Grupi i pare i studenteve me germen e pare te alfabetit A dhe B-,do te i nenshtrohen kollokfiumit nga ora:11-12,lista nga nr 1-118.

Grupi i dyte i studenteve me germen e pare te alfabetit,D-E-F-,do te i nenshtrohen kollokfiumit nga ora:12-13,lista nga nr 119-248.

Grupi i trete i studenteve me germen e pare te alfabetit G,I,J,K,L,M dhe N,do te i nenshrohen kollokfiumit nga ora:13-14-,lista nga nr 249-370.

Grupi i katert i studenteve me germen e pare te alfabetit:),P,Q,R.S.T,U,V, Xh,Y Z-do te i nenshtrohen kollokfiumit nga ora 14-15,lista nga nr 371-460.

Me respekt, Prof.Ass.Dr. Fejzulla BERISHA

Translate »